breure_1Wie begraafplaats De Iepenhof bezoekt, loopt letterlijk door de geschiedenis van Haarlemmermeer. Geïnteresseerden zouden aan de hand van de familienamen op de graven een prachtige geschiedenis kunnen schrijven. Dit is deel 16: Adriaan Breure.

Adriaan Leendert Breure (1824-1919) was een landbouwerszoon uit Dinteloord en hij behoort tot de zogeheten pioniers, de eerste landbouwers die aan het werk gingen om Haarlemmermeer te ontwikkelen.  Hij was getrouwd met Adriana Komans Maris. Voordat zij in 1857 naar Bennebroek vertrokken, kregen zij drie kinderen: Cornelia (1851), Jan (1853) en Leendert (1854). In Bennebroek werd nog Meeuwis (1858) geboren. In 1861 trokken zij naar de pas drooggemaakte Haarlemmermeer. Hier werden geboren: Antonetta (1861, maar snel overleden), Antonetta (1863), Adriaan (1864) en als laatste Arie Nicolaas (1867). Hij kwam in mei 1861 als huurder op hoeve Mary-land aan de Hillegommerdijk. Daarvoor had hij sinds 1857 in Bennebroek gewoond en gewerkt als grutter, maar ook als graanhandelaar en  beurtschipper. Na beëindiging van een zevenjarig contract verlaat Breure de hoeve en gaat in het najaar van 1868 naar hoeve ‘Hugo de Groot’ aan de Aalsmeerderweg 15 te Rijk. Hij huurde de boerderij van G.A. van Houweningen uit Moordrecht. Deze had in 1860 op een stuk land naast ‘Hugo de Groot’ een meekrapstoof laten bouwen. Adriaan was bekend met het telen van meekrap en het is aannemelijk dat Van Houweningen hem om die reden heeft geïnteresseerd voor de huur van de naastgelegen hoeve. Omstreeks 1900 trok Adriaan zich terug als boer en ging rentenieren in een dijkwoning aan de Aalsmeerderweg 378. Hij werd uiteindelijk 95 jaar en was zelfs enige tijd de oudste inwoner van Haarlemmermeer.

Loevestein
Op hoeve Hugo de Groot werd later nog geboerd door Jan Breure (1853-1922). De familie Breure was een sterk en welvarend boerengeslacht dat door de Belastingdienst hoog werd aangeslagen, Adriaan sr. zelfs voor fl. 6000,-. Adriaan Leendert jr. trouwde in 1917 met Anna van Houselt. Hij werd de derde generatie Breure op hoeve Hugo de Groot. De geschiedenis van de hoeve eindigde met de aanleg van Rijksweg A4 waarbij het tracé over de landerijen van de hoeve liep. Er werd een nieuwe hoeve gebouwd en de oude woning deed nog jaren dienst als landbouwschuur. Op de plek van de landbouwschuur – genaamd Loevestein – kwam in 1995 de McDonald’s aan de Loevesteinse randweg 200.
In 1955 kwam zoon Siem Breure aan het roer op de hoeve. Samen met echtgenote Diet van Dorsten boerde hij enige jaren erg goed op de gronden die inmiddels aan Schiphol toebehoorden. Schiphol was niet alleen hun landheer, er werden nog vele jaren agrarische activiteiten uitgevoerd tussen startende en landende vliegtuigen. Zij die boerden bij Schiphol werden Schipholboeren genoemd waarbij zij de verplichting hadden om de terreininspectie te informeren als zij met hun tractoren gingen werken. Erwten mochten echter niet verbouwd worden omdat dit gewas te veel vogels aantrok. Ook maïs mocht niet omdat kwaadwillende lieden zich daarin konden verstoppen.
Vanaf de zestiger jaren werden de landerijen van hoeve ‘Hugo de Groot’ steeds kleiner. Er werden leidingen gegraven, er kwam een ontsluitingsweg en een nieuwe veel bredere A4 diende zich aan. In 1990 stopte Siem Breure met zijn landbouwwerkzaamheden en viel het doek definitief voor de hoeve. Het landbouwersechtpaar in ruste Breure-Van Dorsten ging in 1994 aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp wonen. In 2005 viel de hoeve Hugo de Groot onder de slopershamer, zo valt te lezen in het bijzondere boek “Haarlemmermeerse boerderijen. Bewoners en wijken” van Stichting Meer-Historie.

Tekst en beeld: Marcel Harlaar
Artikel gepubliceerd in Het Witte Weekblad – editie Hoofddorp