Img_SlobWie begraafplaats De Iepenhof bezoekt, loopt letterlijk door de geschiedenis van Haarlemmermeer. Geïnteresseerden zouden aan de hand van de familienamen op de graven een prachtige geschiedenis kunnen schrijven. Dit is deel 14 in de serie met bijzondere graven: mr. Adriaan Slob

Mr. Adriaan Slob is oud-burgemeester van Haarlemmermeer. Hij werd geboren in Giessen-Nieuwkerk op 10 mei 1876 en overleed op 28 januari 1945, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Slob was de opvolger van burgemeester Lantzendorffer die ook op de Iepenhof begraven ligt. Hij was advocaat-procureur van beroep en werd op 5 oktober 1908 geïnstalleerd als burgemeester van Haarlemmermeer. Hij vertrok – onder de Duitse bezettingsmacht – op 31 mei 1941. Deze episode komt uitgebreid aan de orde in het boek ‘Besturen in Verandering’ (2015) en werpt en nieuw licht op de rol van de burgemeesters in de jaren 1940-1945.
Aanvankelijk lieten de Duitsers het Openbaar Bestuur en het bestuursapparaat met rust. Een van de eerste uitdagingen waar het toenmalige college mee te maken kreeg, was een rel in Badhoevedorp in mei 1940. De straatnamen aldaar waren overgeschilderd en hadden pro-Duitse namen gekregen. De Maraboestraat was bijvoorbeeld vervangen door Adolf Hitlerplatz. Slob reageerde zeer laks op de brieven van boze bewoners; hij ging met vakantie. Een half jaar later vraagt men nogmaals om een reactie. Slob bindt daarop in en geeft de directeur gemeentewerken opdracht de oude straatnamen te herstellen. Als verzachtende verklaring meldt hij dat de Duitsers zich niet konden oriënteren omdat zij de Nederlandse borden niet konden lezen.
In het eerste oorlogsjaar kwam een stroom aan verordeningen over het college van B&W. De bezetter wilde meer grip hebben op het bestuur van de polder. Slob nam veel van die verordeningen als kennisgeving aan en de bevelen werden netjes uitgevoerd. Van actief verzet van zijn kant was geen sprake en dat maakte dat Slob onder delen van de bevolking al niet meer geliefd was. Er circuleerde in die periode in de illegale pers ook een gedicht van ene H. van Oranje waarin Slob werd gehekeld omdat hij bij gebrek aan ruggengraat was toegetreden tot de NSB, als auteur Frank Ossewaarde in het boek ‘Besturen in Verandering’. Een opvallende noot in het boek is dat in het Noord-Hollands Archief 70 centimeter familiearchief van Slob te vinden is maar dat daar opvallend genoeg geen stukken tussen zitten over de laatste jaren van zijn burgemeesterschap.
Het graf van Slob staat, omzoomd door een lage buxushaag, tussen de graven van Catharina Saal (4 juni 1912-6 september 1998), echtgenote van de in Rotterdam geboren Wouter Slob (30 mei 1903-15 juni 2001) – waarover later meer –  en dochter Hilligje Slob (21 februari 1908-27 juni 1940) op wiens grafsteen verwezen wordt naar Genesis 32:24-31. Behalve deze donkere tijden kende het ambtelijk leven van Slob ook enkele hoogtepunten waaronder de opening van de Haarlemmermeerspoorlijnen. De opening van de lijnen Haarlem-Aalsmeer via Hoofddorp en Hoofddorp-Leiden vond op 2 augustus 1912 in Hoofddorp plaats. Slob sprak het welkomstwoord en iedereen was vol optimisme over wat de spoorlijnen voor de toekomst zouden gaan brengen. Helaas mocht Slob op 31 december 1935 ook meemaken dat de spoorlijnen werden opgeheven omdat ze onrendabel waren. De verbindingen waren verre van ideaal en het aanbod van reizigers bleef beneden verwachting. Ook was er stevige concurrentie van de in 1923 opgerichte vervoersmaatschappij Maarse & Kroon.

Tekst en beeld: Marcel Harlaar
Artikel gepubliceerd in Het Witte Weekblad – editie Hoofddorp