IMG_1117Wie begraafplaats De Iepenhof in Hoofddorp bezoekt, loopt letterlijk door de geschiedenis van Haarlemmermeer. Geïnteresseerden zouden aan de hand van de familienamen op de graven een prachtige geschiedenis kunnen schrijven. Dit is deel 11 in de serie met bijzondere graven: Familiegraf Van de Pol.

Wie De Iepenhof betreedt onder begeleiding van hostess Gerrie Blijleven of (desgewenst) op eigen gelegenheid, zal de neiging hebben om direct voor het witte baarhuisje naar links te gaan. Daar ligt “het geld” of de gegoede burgerij en welgestelde boeren van Haarlemmermeer. Althans, zo werd mij verteld. Klinkende historische namen uit boerenfamilies die een belangrijke rol speelden in de ontwikkelingsgang van de gemeente Haarlemmermeer, zoals ’t Hooft, Biesheuvel, Van Zijverden, Geertzema. Op de Iepenhof liggen ongelovigen naast predikanten. Ook mensen die een rol speelden in de Tweede Wereldoorlog, zowel van de zijde van het verzet, als diegenen die ‘fout waren’ liggen hier broederlijk bijeen. Tenslotte vonden de doodgravers zelf hier hun laatste rustplaats.

Misschien het meest tot de verbeelding sprekend op de begraafplaats is een afgebroken zuil die plots tussen de statige grafstenen opdoemt. De zuil staat op een hardstenen basement. Het is het familiegraf van vier mensen die omkwamen bij een tragisch ongeluk in de nacht van 9 op 10 mei 1877. Weduwe Maria Lamberta Hendrika van de Pol-Vredenburgh, haar broer de heer Vredenburgh, haar dochter Helena Maria Johanna van de Pol, geboren circa 1853 te Alkmaar en schoonzoon de heer Frans van Schelven, geboren op 7 januari 1844 en van beroep Rijksijker te Hoofddorp  – en hun enige kind Maria Jacoba, een meisje van drie, keerden om ongeveer half twaalf naar Hoofddorp terug uit de polder. Daar waren zij aanwezig geweest bij de voltrekking van het huwelijk van de zoon van mevrouw Van de Pol. Het gezelschap zat in een rijtuig, bespannen met twee paarden. De koetsier is aan het eind van de Bennebroekerweg, bij Bennebroek, in de Ringvaart gereden, met het ongelukkige gevolg dat alle vijf personen verdronken. De koetsier kon met groot levensgevaar gered worden. Ook de paarden verdronken. Alle overleden volwassenen vonden hun laatste rustplaats op De Iepenhof, alleen het kind is ergens anders begraven, aldus Henri Stroet op de website van Oneindig Noord-Holland. Op de website met genealogische gegevens van de familie Van Schelven staat over het ongeluk het volgende: ‘Aangifte dat op den tienden dezer des morgens ten half vijf ure uit de ringvaart dezer gemeente nabij den Bennebroekerweg en in de nabijheid van het huis staande alhier nummer drieënvijftig, in de ouderdom van vierendertig jaren is opgehaald het lijk van en mitsdien is overleden FRANS VAN SCHELVEN’. Het echtpaar Van Schelven was overigens daarvoor al getroffen door het noodlot toen hun dochtertje Hendrika na tien dagen het leven liet.

Marcel Harlaar

Tekst gepubliceerd in Het Witte Weekblad – editie Hoofddorp