Grafstukje_3

Het opschrift is nauwelijks leesbaar (Foto: Marcel Harlaar)

Wie begraafplaats De Iepenhof bezoekt, loopt letterlijk door de geschiedenis van Haarlemmermeer. Geïnteresseerden zouden aan de hand van de familienamen op de graven een prachtige geschiedenis kunnen schrijven. Dit is deel 3 in de serie met bijzondere graven: van Albert Vis.

Naar het graf van 1A/001 is het even zoeken. Maar als je het gevonden hebt is het helemaal duidelijk waarom dit graf nummer 1A/001 is. Het ligt een beetje aan de rand van de begraafplaats, ongeveer ter hoogte van de grafkelder van de familie ’t Hooft, die op zich al bijzonder is en een geheel eigen dimensie heeft, aan de kant van de Hoofdvaartkerk. Twee hardstenen grafbedekkingen op een zompig grasveld waarin je lijkt weg te kunnen zakken. De letters op de rechthoekige steen zijn vervaagd, met enige moeite is de naam Albert Vis te ontcijferen.

Grafnummer 1A/001 is het graf van landbouwer Albert Vis die op 14 maart 1876 op veertigjarige leeftijd overleed. Hij moet dus in 1836 geboren zijn. De tekst op de hardstenen grafdekking is onleesbaar. Albert Vis werd geboren in Zaandijk. Hij trouwde op donderdag 25 juni 1868 met de 27-jarige IJda Leuntje Spruitenburg. Van zijn leven is verder weinig bekend, maar op 5 september 1870, zo staat in de overlijdensakte die zich in het Noord-Hollands Archief bevindt, verscheen hij samen met de 53-jarige kastelein Jan Knol voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om melding te maken van het overlijden van zijn drie weken oude zoon Gerrit Vis.

Op 15 maart 1876 verschijnen de landbouwers Simon Spruitenburg, de zwager van Albert, en Antonie Bok – mogelijk van boerderij Boerhaave aan de Kromme Spieringweg 164 te Vijfhuizen – voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om te verklaren de comparanten dat Albert Vis de dag ervoor overleden is om vier uur ’s middags. In de overlijdensakte staat vermeld dat hij overleden is in een sloot gelegen in sectie B kavel 20 en in de nabijheid van het huis staande in Haarlemmermeer nummer 98.

Tekst en beeld: Marcel Harlaar
Gepubliceerd in Het Witte Weekblad – Hoofddorp

Grafstukje_3b

Het veldje met grafnummer 001